Klachtrecht

Klachtrecht:

 

Als u een klacht heeft ga ik ervan uit dat u deze allereerst met mij zult bespreken. Mocht dit contact, wat u betreft, onverhoopt niet naar tevredenheid verlopen dan kunt u zich wenden tot de klachtencommisie van de beroepsvereniging, de LVVP.

Link naar de website: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/