Praktijk KwintEssens

De betekenis van de naam van de praktijk, KwintEssens :

“dat waar het werkelijk om gaat, het wezenlijke van een gebeurtenis, de kern van de zaak,

het hart, het niet-materiële, de essentie”.

De term is samengesteld uit quinta = het vijfde en essentia= het wezen

Hiermee werd, in de oude filosofie, oorspronkelijk het 5e element, naast de vier traditionele (vuur, lucht, water, aarde) bedoeld, dat in alle dingen latent aanwezig is.

 

Tijdens het gesprekstraject of middels EMDR zullen we nagaan wat de essentie is van wat er, in uw situatie, speelt.

Door dat waar het werkelijk omgaat centraal te stellen zal er iets wezenlijks gaan veranderen.