Vergoeding gesprekskosten

Voor het kalenderjaar 2023 zijn, voor mijn praktijk, contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

– Aevitae (met label VGZ, Avero Achmea, Asr of Cares),

– Asr, Ditzo,

– Caresq,

– CZ, Delta Lloyd, Ohra,

– DSW, in Twente, Stad Holland,

– Menzis, Anderzorg,

– VGZ, Unive, Zekur, IZZ, IZA, UMC,

– Zilveren Kruis Achmea, Avero, FBTO, de Friesland, Interpolis, OZF, Pro Life.

 

Verplicht eigen risico:

De gesprekskosten vallen onder het verplichte eigen risico voor het gebruik van medische voorzieningen per kalenderjaar. Het eigen risico bedraagt in 2023 maximaal 385,- Euro.

Het reeds gebruikte gedeelte van het budget (bijv. i.v.m. medicijnkosten) wordt op dit bedrag in mindering gebracht.

 

Verwijsbrief met vermelding van diagnose:

Om voor vergoeding, van de gesprekskosten, door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen dient er sprake te zijn van een diagnose, bijvoorbeeld angstklachten, depressieve klachten. Deze diagnose wordt vermeld op de verwijsbrief van de huisarts. Dit zal niet op de factuur aan de zorgverzekeraar aangegeven worden.

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (N.Z.A) heeft de maximale tarieven vastgesteld.

In het contract met genoemde zorgverzekeraars is een vergoedingspercentage overeengekomen van het, in onderstaande vermelde, maximale N.Z.A. tarief.

 

De maximale N.Z.A. tarieven in 2023:

Diagnostiek (sessie 1 en 2 tot aan het behandelplan)

  • 45 min.: 151,07
  • 60 min.: 173,40
  • 75 min. :211,34

 

Behandeling (de sessies tijdens het vervolgtraject):

  • 45 min. : 128,40
  • 60 min. : 152,50
  • 75 min. : 187,76

 

Vergoedingen vanuit aanvullende verzekering:

Door enkele zorgverzekeraars wordt psychologische hulp i.v.m. bepaalde specifieke klachten vergoed vanuit de aanvullende verzekering (bijvoorbeeld bij werkgerelateerde problemen, overspannenheid).

 

Gesprekken zelf bekostigen:

Indien de gesprekskosten niet worden vergoed door de zorgverzekeraar of door de werkgever bedragen de kosten 75 Euro per gesprek van max. 60 minuten (voor particulieren) en 100 Euro (voor werkgevers).

 

Afspraken annuleren/ No show:

Indien u verhinderd bent wordt gevraagd om de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Als er geen afzegbericht is ontvangen zal een nota worden verzonden waarbij 50 Euro in rekening zal worden gebracht.  Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.