Vergoeding gesprekskosten

Vergoeding van de gesprekskosten:

Voor 2021 zijn, voor mijn praktijk, contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

Anderzorg,

CZ, Delta Lloyd, Ohra,

De Friesland,

Menzis,

Multizorg,

VGZ-IZA,

Zilveren Kruis Achmea.

 

Verplicht eigen risico:

De gesprekskosten vallen onder het verplichte eigen risico voor het gebruik van medische voorzieningen, uitgaande van het jaar waarin de gesprekken zijn gestart (dus niet voor het daarop volgende kalenderjaar indien de gesprekken in dat nieuwe jaar worden voortgezet). Het eigen risico bedraagt in 2021 maximaal 385,- Euro. Het reeds gebruikte gedeelte van het budget

(bijv. i.v.m. medicijnkosten) wordt op dit  bedrag in mindering gebracht.

Sinds 1 januari 2014 valt kortdurende psychologische hulp (door een Eerstelijnspsycholoog of een GZ-psycholoog) onder de zorg die Basis GGZ wordt genoemd.

 

Verwijsbrief met vermelding van diagnose:

Om voor vergoeding van de gesprekskosten door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen dient er sprake te zijn van een diagnose, bijvoorbeeld angstklachten, depressieve klachten. Deze diagnose wordt vermeld op de verwijsbrief van de huisarts. Dit hoeft niet op de factuur aan de zorgverzekeraar aangegeven te worden.

 

Vier typen zorgvraagzwaarte:

Er zijn vier typen van zorgvraagzwaarte: kort, middel, intensief en chronisch afhankelijk van de hulpvraag. Dit zal tijdens de intake worden besproken.

Voor elke type zorg is een percentage van het maximale N.Z.A. tarief (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit) overeengekomen in een contractafspraak met de desbetreffende zorgverzekeraar.

Type zorgvraagzwaarte:              Max. N.Z.A tarief in 2021:

Kort              (295 min)

Middellang (495 min.)

Intensief      (750 min.) en

Chronisch   (750 min.)

 

Vergoedingen vanuit aanvullende verzekering:

Door enkele zorgverzekeraars wordt psychologische hulp i.v.m. bepaalde specifieke klachten wel vergoed vanuit de aanvullende verzekering (bijvoorbeeld bij werkgerelateerde problemen, overspannenheid).

 

Gesprekken zelf bekostigen:

Indien de gesprekskosten niet worden vergoed door de zorgverzekeraar of door de werkgever bedragen de kosten
65 Euro per gesprek (voor particulieren) en 95 Euro (voor werkgevers).

 

Afspraken annuleren:

Indien u verhinderd bent wordt gevraagd om 24 uur van te voren af te zeggen. Als dit niet is gebeurd (wordt dit niet door de zorgverzekeraar vergoed) en zal een nota worden verzonden waarbij 50% van de gesprekskosten in rekening wordt gebracht.