Vergoeding gesprekskosten

Vergoeding van de gesprekskosten:

Voor 2022 zijn, voor mijn praktijk, contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

Anderzorg,

CZ, Delta Lloyd, Ohra,

De Friesland,

Menzis,

Multizorg,

VGZ-IZA,

Zilveren Kruis Achmea.

 

Verplicht eigen risico:

De gesprekskosten vallen onder het verplichte eigen risico voor het gebruik van medische voorzieningen per kalenderjaar. Het eigen risico bedraagt voor 2022 maximaal 385,- Euro.

Het reeds gebruikte gedeelte van het budget (bijv. i.v.m. medicijnkosten) wordt op dit  bedrag in mindering gebracht.

 

Verwijsbrief met vermelding van diagnose:

Om voor vergoeding van de gesprekskosten door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen dient er sprake te zijn van een diagnose, bijvoorbeeld angstklachten, depressieve klachten. Deze diagnose wordt vermeld op de verwijsbrief van de huisarts. Dit hoeft niet op de factuur aan de zorgverzekeraar aangegeven te worden.

 

 De Nederlandse Zorgautoriteit (N.Z.A) heeft de maximale tarieven vastgesteld.

In het contract met genoemde zorgverzekeraars is een vergoedingspercentage gebaseerd op onderstaand maximum tarief overeengekomen.

 

De maximale N.Z.A. tarieven in 2022:

Diagnostiek (sessie 1 en 2 tot aan het behandelplan)

  • 45 tot 60 min.: 142,31
  • 60 tot 75 min. : 163,37
  • 75 tot 90 min. :199,03

 

Behandeling (de sessies tijdens het vervolgtraject):

  • 45 tot 60 min. : 120,99
  • 60 tot 75 min. : 143,71
  • 75 tot 90 min.: 176,88

 

 

Vergoedingen vanuit aanvullende verzekering:

Door enkele zorgverzekeraars wordt psychologische hulp i.v.m. bepaalde specifieke klachten vergoed vanuit de aanvullende verzekering (bijvoorbeeld bij werkgerelateerde problemen, overspannenheid).

 

Gesprekken zelf bekostigen:

Indien de gesprekskosten niet worden vergoed door de zorgverzekeraar of door de werkgever bedragen de kosten 75 Euro per gesprek van max. 60 minuten (voor particulieren) en 100 Euro (voor werkgevers).

 

Afspraken annuleren/ No show:

Indien u verhinderd bent wordt gevraagd om de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Als er geen afzegbericht is ontvangen zal een nota worden verzonden waarbij 50 Euro in rekening zal worden gebracht.  Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.