Verdiepingsmiddagen Mindfulness

VERDIEPINGSMIDDAGEN MINDFULNESS

 

Mindfulness of achtzaamheid

Voor diegenen die eerder een mindfulness training volgden en zich er verder in willen verdiepen.

Door mindfulness te beoefenen wordt het mogelijk bewust aandacht te geven aan jezelf en alles om je heen. LEVEN IN HET MOMENT.

Wat:

  • Inleiding
  • Mindfulness oefeningen
  • lntroductie nieuwe, andere meditatie oefeningen
  • Bespreken eigen “doelen of wensen” voor de bijeenkomsten van de deelnemers
  • Uitwisselen van, middels de oefeningen, opgedane ervaringen

 

Besteed aandacht aan de pauze – de pauze tussen twee gedachten,

de korte, stille ruimte tussen woorden in een gesprek,

tussen de tonen van een piano of een fluit, of de pauze tussen een inademing

en een uitademing. (Eckhart Tolle)

 

 

Wanneer:

21-11/ 12-12-2019 van 16.00 uur tot 18.00 uur.

 

Kosten:

De kosten bedragen 75,- Euro voor vier bijeenkomsten.

 

Opgave en informatie:

Tel.nr.: 06-55515679 of mailen naar:  ekwint@xs4all.nl/ www.ellenkwint.nl