Vergoeding gesprekskosten

Vergoeding van de gesprekskosten:

Voor 2018 en 2019 heb ik met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten (Menzis, Multizorg, Anderzorg, CZ, VGZ-IZA, Zilveren Kruis Achmea en de Friesland). De gesprekskosten vallen onder het verplichte eigen risico voor het gebruik van medische voorzieningen voor het jaar waarin de gesprekken zijn gestart (dus niet voor het daarop volgende kalenderjaar indien de gesprekken in dat nieuwe jaar worden voortgezet). Het eigen risico bedraagt zowel in 2018 als 2019 maximaal 385,- Euro: het reeds gebruikte budget (bijv. i.v.m. medicijnkosten) wordt op dit  bedrag in mindering gebracht.

Sinds 1 januari 2014 valt psychologische hulp (door een Eerstelijnspsycholoog of een GZ-psycholoog) onder de zorg die Basis GGZ wordt genoemd. Om voor een vergoeding van de gesprekskosten door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen dient er sprake te zijn van een klacht (bijvoorbeeld angst, depressie, P.T.S.S.) die aangegeven wordt op de verwijsbrief van de huisarts. Dit hoeft niet op de factuur aan de zorgverzekeraar aangegeven te worden.

Door enkele zorgverzekeraars wordt psychologische hulp i.v.m. bepaalde specifieke klachten wel vergoed vanuit de aanvullende verzekering (bijvoorbeeld bij werkgerelateerde problemen, overspannenheid).

Indien de gesprekskosten niet worden vergoed door zorgverzekeraar of werkgever bedragen de kosten
55 Euro per gesprek (voor particulieren) en 95 Euro (voor werkgevers).

Indien u verhinderd bent wordt gevraagd om 24 uur van te voren af te zeggen. Als dit niet is gebeurd (wordt dit niet door de zorgverzekeraar vergoed) en zal een nota worden verzonden waarbij 50% van de gesprekskosten in rekening wordt gebracht.