Even voorstellen

Mijn naam is Ellen Kwint.

Achtergrond en werkervaring:
In 1993 ben ik afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Groningen, als arbeids- en organisatiepsycholoog. Daarna ben ik gedurende ruim 7 jaren werkzaam geweest als arbo-psycholoog bij een Arbodienst.

Om vervolgens, vanaf 2000, mijn blikveld te verruimen naar de Gezondheidszorgpsychologie.

Vanuit mijn praktijk bied ik begeleiding aan volwassen bij:

  • Werkgerelateerde problemen (bijv. bij spanningsklachten, conflicten op het werk, hoge werkdruk, reintegratie, reorganisaties)
  • Ouderbegeleiding (hoe kan een kind het beste benaderd worden, b.v. bij rouw- en verliessituaties, scheiding van ouders of indien er sprake is van leerproblemen, ziekte van ouder of kind of andere ingrijpende situaties).
  • Angstklachten/ Faalangst
  • Depressieve klachten
  • Omgaan met de ziekte kanker
  • Rouw- en verliessituaties
  • Lastige levensvragen in verschillende levensfasen
  • Keuzeprocessen; i.v.m. moeilijke beslissingen
  • Trauma’s (n.a.v. ingrijpende gebeurtenissen), bijvoorbeeld door middel van E.M.D.R.

CURRICULUM-VITAE